Tarjoa työtä kädentaitajille kansainvälisesti!

SideBySide on avoin yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen eri organisaatiot ja kädentaitajat win-win periaattein, ihmisarvoa kunnioittaen.
SBS perheyhteisössämme yhdistyy ykseys, yrittäjäpainotteinen koulutus, tulosta tuottava kehitysyhteistyö ja reilu liiketoiminta kansainvälisesti.
SideBySiden arvomaailman ytimessä ovat tärkeimpinä prioriteetteina kädentaitajien kokonaisvaltainen hyvinvointi( psyykkinen ja fyysinen) uusien mahdollisuuksien antaminen omavaraisuuteen ja pääsyn globaaleille markkinoille itsenäisinä yrittäjinä ja työntekijöinä.
Yhteistyöyritykset ja sopimusvalmistajakumppanit sitoutuvat SideBySiden arvomaailmaan tilaamalla yrityksemme kautta vastuullisesti valmistetut ekologiset tuoteperheet jälleenmyyntiin ja liikelahjoiksi. Kädentaitajat saavat tarvitsemansa koulutuksen korkealaatuisten tuotteiden takaamiseksi sopimusvalmistajakumppaneidemme kanssa yhteistyössä.
Organisaationne saavat SideBySiden brändin markkinointiin ja yrityksenne vastuullisuuden raporttiin. Kädentaitajien tarinat ja läpinäkyvyys varmistaa reiluin pelisäännöin toimivan liiketoimintamallin, missä luomme yhdessä esimerkkeinä tasavertaista maailmaa toisiaan kunnioittaen ja hyvinvointia luoden jokaiselle sielulle.
Lähde sinäkin mukaan SideBySiden perheyhteisöömme tuomaan ihmisille toivoa, valoa ja omavaraisuutta tulevaisuuteen!

Katja Kokkoniemi,

SideBySide Developer

info@sidebyside.fi

YHTEISTYÖSSÄ LUOMASSA PAREMPAA MAAILMAA:

 

Uuden Ajan Palvelut – UAP Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.
Olemme uudenlaisen yhteiskunnan luomiseen osallistuva kasvava joukko yrittäjiä, organisaatioita, kuluttajia ja kansalaisia, jotka toimivat universaalien ja iättömien inhimillisten arvojen perustalla, nojautuen Natural Law, eli luonnonoikeuden -periaatteisiin. Yhdistyksen päämääränä on tuoda meidät kaikki yhteen.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen verkostoitumista, yhteistyötä sekä mahdollisuuden osallistua, ylläpitää ja varmistaa toimeentulonsa.

Tutustu toimintaamme osoitteessa: www.uudenajanpalvelut.com